• Welcome to Piplana Pane
  • Helpline: +91 99414 99714 (Monday to Saturday 10:00 AM to 7:00 PM)
ખેતી લાયક જમીન...
ખેતી લાયક જમીન...
  • Parth Sidpara

  • Aug 08 '23 09:44 AM

ખેતી લાયક જમીન વેચાણથી આપવાની..

  • Parth Sidpara ની સંપર્ક વિગતો જોવા માટે કૃપા કરીને પ્લેસ્ટોર અથવા એપસ્ટોર માંથી "પીપળાના પાને" એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.

5 એકર 20 ગુઠા વારસાઈ જગ્યા (જૂની શરત) ની વેચાણથી આપવાની છે, મોટા વાગુદડ ગામ તાલુકો : ધ્રોલ જીલ્લો : જામનગર


₹ 30

સ્થળ : મોટા વાગુદડ,ધ્રોલ,જામનગર

Logo
start browsing our listings today!