• Welcome to Piplana Pane
  • Helpline: +91 99414 99714 (Monday to Saturday 10:00 AM to 7:00 PM)
मक्का,सोयाबीन,ग...
मक्का,सोयाबीन,ग...
मक्का,सोयाबीन,ग...
मक्का,सोयाबीन,ग...
मक्का,सोयाबीन,ग...
मक्का,सोयाबीन,ग...
मक्का,सोयाबीन,ग...
मक्का,सोयाबीन,ग...
  • जहिर पटेल

  • Sep 15 '23 04:43 PM

मक्का,सोयाबीन,गहु,कापनी. यंत्र

  • जहिर पटेल च्या कृपया संपर्क तपशील पाहण्यासाठी प्लेस्टोअर किंवा ऍपस्टोअर वरून "पीपळाना पाने" ऐप डाउनलोड करा.

ट्रैक्टर च्या साहयाने चालवता येणारे सोयाबीन, मक्का, गहु, बाजरी, ज्वारी, हरबरा इत्यादी पीके कापण्या साठी कटर विक्री आहे.


₹ 45000

ठिकाण : लोणी,खुलताबाद,औरंगाबाद

Logo
अधिक माहिती मिळवण्यासाठी आता ऐप डाउनलोड करा.