• Welcome to Piplana Pane
  • Helpline: +91 99414 99714 (Monday to Saturday 10:00 AM to 7:00 PM)
ગીતા નું ઓપનેર...
ગીતા નું ઓપનેર...
ગીતા નું ઓપનેર...
ગીતા નું ઓપનેર...
ગીતા નું ઓપનેર...
ગીતા નું ઓપનેર...
  • Yashvant Makadiya

  • Dec 09 '23 12:39 PM

ગીતા નું ઓપનેર વેચવાનું છે.

  • Yashvant Makadiya ની સંપર્ક વિગતો જોવા માટે કૃપા કરીને પ્લેસ્ટોર અથવા એપસ્ટોર માંથી "પીપળાના પાને" એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.

10 નું ફિલ્ડ માર્સલ મશીન અઢી નું ઓપનર છે. ફૂલ સેટ એક્સેલ ટાયર, પંપડી - બેરલ, પટ્ટા, ધાર દેવાનો ચરનો બધું સાથે દેવાનું છે. સારા માં સારી કન્ડીશન માં છે. 3 વર્ષ વાપરેલ છે.


₹ 100000

સ્થળ : ટીટોડી,કેશોદ,જુનાગઢ

Logo
વધુ માહિતી મેળવવા માટે અત્યારેજ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.