• Welcome to Piplana Pane
  • Helpline: +91 99414 99714 (Monday to Saturday 10:00 AM to 7:00 PM)
Sugarcane Juice...
Sugarcane Juice...
Sugarcane Juice...
Sugarcane Juice...
Sugarcane Juice...
Sugarcane Juice...
  • नागनाथ तांबरे

  • Jan 09 '24 06:12 PM

Sugarcane Juice Machine

  • नागनाथ तांबरे च्या कृपया संपर्क तपशील पाहण्यासाठी प्लेस्टोअर किंवा ऍपस्टोअर वरून "पीपळाना पाने" ऐप डाउनलोड करा.

सहज हाताळता येईल अशी सिंगल फेस वर चालणारी काहीच मेंटन्स नसलेली अशी मशीन आहे.


₹ 48000

ठिकाण : मलकापूर,उदगीर,लातूर

Logo
अधिक माहिती मिळवण्यासाठी आता ऐप डाउनलोड करा.