• Welcome to Piplana Pane
  • Helpline: +91 99414 99714 (Monday to Saturday 10:00 AM to 7:00 PM)

બધી જાહેરાતો

સ્વરાજ 717 2021 (5 mo mahino)
🚫🚫તાત્કાલિક વેચવાનું છે આજુ બાજુ નાં ગામનાં કોન્ટેક્ટ કરે🚫🚫 𒊹︎︎︎ *સ્વરાજ 717 ( નેરો ટ્રેક ) ( 28 ની જારી ) ( 3.5 ફૂટ પહોળાઈ વાળું )* ✅✅ભાવનગર જિલ્લામાં જ આપવાનું છે✅✅ 𒊹︎︎︎ *17 HP* 𒊹︎︎︎ * માત્ર 155 કલાક ચાલેલું નવું છે* 𒊹︎︎︎ *1 ઓનર* 𒊹︎︎︎ *ટ્રેક્ટર ( માત્ર ચોમાસામાં જ ઉપયોગ કરેલું છે )* 𒊹︎︎︎ *માત્ર ઘર નાં ખેતર માં હ!કેલું ટ્રેક્ટર છે ભાડે ગયેલું નથી.* 𒊹︎︎︎ *બીજી સર્વિસ ૨ દિવસ પેલા જ કરાવી છે જેથી કરી લેનાર ને કોઈ તકલીફ નાં પડે* 𒊹︎︎︎ *ગેર , હાઇડ્રોલિક , એન્જિન ટીપ ટોપ કન્ડીશન માં* 𒊹︎︎︎ *કોઈ પણ જાતનો ફોલ્ટ નથી. શોરૂમ કન્ડીશન માં ટ્રેક્ટર છે.( અમારા નીજી કારણોસર વેચવાનું છે )* 𒊹︎︎︎ *રૂબરૂ સ્થળ પર આવી ટેસ્ટ ડ્રાઇવ લય શકો છો.* 🚫 *2 લાખ માં માંગવા વાળાએ ફોન કરવો નહિ ( લેવાની ગણતરી હોય તો જ કૉલ કરવો )🙏* 🚫 🚫 *ખાસ નોંધ : ટ્રેક્ટર ની પ્રાઇવેટ લોન ફાયનાન્સ ની સારું સે જેના ૨ હત્યા બાકી સે તે લોન પૂરી કરવાની જવાબદારી અમારી સે તમારે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહિ.* ✅✅ભાવનગર જિલ્લામાં જ આપવાનું છે.✅✅ ☑️ કિંમત - 2.35 (કિંમત ફિક્સ નથી) ☑️ આ નંબર પર કૉલ કરવા વિનંતી : 7990130364
...વધુ વાંચો
જયદીપ ભાઈ બારૈયા
SWARAJ 717 ( 17 HP )
𒊹︎︎︎ *સ્વરાજ 717 ( નેરો ટ્રેક ) ( 28 ની જારી ) ( 3.5 ફૂટ પહોળાઈ વાળું )* ✅✅✅✅ભાવનગર જિલ્લામાં જ આપવાનું છે.✅✅✅✅ 𒊹︎︎︎ *17 HP* 𒊹︎︎︎ * માત્ર 155 કલાક ચાલેલું નવું છે* 𒊹︎︎︎ *1 ઓનર* 𒊹︎︎︎ *ટ્રેક્ટર ( માત્ર ચોમાસામાં જ ઉપયોગ કરેલું છે )* 𒊹︎︎︎ *માત્ર ઘર નાં ખેતર માં હ!કેલું ટ્રેક્ટર છે ભાડે ગયેલું નથી.* 𒊹︎︎︎ *બીજી સર્વિસ ૨ દિવસ પેલા જ કરાવી છે જેથી કરી લેનાર ને કોઈ તકલીફ નાં પડે* 𒊹︎︎︎ *ગેર , હાઇડ્રોલિક , એન્જિન ટીપ ટોપ કન્ડીશન માં* 𒊹︎︎︎ *કોઈ પણ જાતનો ફોલ્ટ નથી. શોરૂમ કન્ડીશન માં ટ્રેક્ટર છે.( અમારા નીજી કારણોસર વેચવાનું છે )* 𒊹︎︎︎ *રૂબરૂ સ્થળ પર આવી ટેસ્ટ ડ્રાઇવ લય શકો છો.* 🚫 *2 લાખ માં માંગવા વાળાએ ફોન કરવો નહિ ( લેવાની ગણતરી હોય તો જ કૉલ કરવો )🙏* 🚫 🚫 *ખાસ નોંધ : ટ્રેક્ટર ની પ્રાઇવેટ લોન ફાયનાન્સ ની સારું સે જેના ૨ હફ્તા બાકી સે તે લોન પૂરી કરવાની જવાબદારી અમારી સે તમારે કોઈ પ્રોબ્લેમ આવશે નહિ.* ✅✅.✅✅ભાવનગર જિલ્લામાં જ આપવાનું છે.✅✅✅✅ ☑️ કિંમત - 2.35 (કિંમત ફિક્સ નથી) ☑️ આ નંબર પર કૉલ કરવા વિનંતી : 7990130364
...વધુ વાંચો
જયદીપ ભાઈ બારૈયા
Logo
વધુ માહિતી મેળવવા માટે અત્યારેજ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરો.